Tại sao đàn ông thích sex, phụ nữ mê shopping

Ty Huu Doc Ngoc

Ngược lại, não bộ phụ nữ chia làm rất nhiều ngăn, có thể xử lý nhiều loại thông tin, và nhiều ngăn trong đó là liên quan đến cảm xúc, như lo lắng, cằn nhằn, mong quà… Phụ nữ là người quan tâm chính đến trẻ con hay việc nhà, trong khi phần này ở đàn ông là không đáng kể…

bando4 7089 1388463232 Tại sao đàn ông thích sex, phụ nữ mê shopping

Sự khác biệt trong xử lý thông tin giữa não bộ đàn ông và phụ nữ.

Theo các nhà nghiên cứu, não của đàn ông không có nhiều ngăn, và xử lý chủ yếu thông tin liên quan đến giải trí, trong đó hàng đầu là sex, bia, tivi và thể thao.

Ngược lại, não bộ phụ nữ chia làm rất nhiều ngăn, có thể xử lý nhiều loại thông tin, và nhiều ngăn trong đó là liên quan đến cảm xúc, như lo lắng, cằn nhằn, mong quà… Phụ nữ là người quan tâm chính đến trẻ con hay việc nhà, trong khi phần này ở đàn ông là không đáng kể.

Nhu cầu sex ở đàn ông rất lớn, trong khi ở phụ nữ lại nhỏ hơn nhiều.

Theo Việt Vui

300x250 Tại sao đàn ông thích sex, phụ nữ mê shopping

Cùng Danh Mục:

Bình Luận Facebook

bình luận