trưng bày não einstein

Phát hiện mới trái ngược về bộ não của thiên tài Einstein

Phát hiện mới trái ngược về bộ não của Einstein

 Năm 1985, một nghiên cứu đã chỉ ra bộ não của nhà bác học Einstein có số lượng tế bào thần kinh đệm nhiều hơn so với một người có trí tuệ vừa phải. Các tế bào thần kinh