thời tiết cực đoan

Cảnh báo hiện tượng thời tiết El Nino có thể tái diễn vào cuối năm nay

EL Nino đã gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn hán, ảnh hưởng tới nền nông nghiệp của nhiều quốc gia

WMO cho biết những biến động lớn của hiện tượng thời tiết El Nino sẽ tái diễn vào cuối năm nay và có thể gây ra những hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn thế giới…. “El Nino”,