sống dậy

‘Xác chết’ sống lại gây sóng ở Nam Phi

Việc đó khiến 2 nhân viên nhà xác đang trực vô cùng hoảng sợ vì nghĩ người đàn ông nọ là ma. Họ đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy khỏi khu nhà xác ở thị trấn Libode nhỏ