phép lạ trong kinh thánh

Giả thuyết về truyền thuyết “Moses tách nước ở biển Đỏ cứu dân Do Thái”

moses-vuot-bien

Moses (Tiếng Latin: Moyses, tiếng Việt đọc là Mô-sê hoặc Môi-sê) là một lãnh tụ, nhà tiên tri, người công bố luật pháp theo Kinh Thánh Công Giáo Câu chuyện “ông Moses tách nước biển ra làm 2 để