nhà ngoại cảm lừa gạt

Nhà Báo Thu Uyên bị “tấn công” vì lý do vạch trần ngoại cảm?

1385625330-thu-uyen

“Không có bộ máy chuyên trách, không có phương tiện đầy đủ, chỉ với tình cảm và những gì có trong tay chắc chắn không tránh được sai sót. (Có lĩnh vực qua bao nhiêu khâu còn sai kinh