người nhật nuôi con

30 qui tắc nuôi,chăm sóc con đáng phục của người Nhật

30 “chân lý” về chuyện nuôi dạy con của mẹ Nhật được tôi đúc rút ra này, có thể hợp ý người này, không đúng ý người kia. Nhưng với bản thân tôi, đây đều là những kinh nghiệm