mại dâm ở đà nẵng

Gái mại dâm đòi thành phố Đà Nẵng tặng bằng khen?

Công việc của bọn em góp phần giải tỏa nhu cầu cho các khách du lịch. Việc này không đáng được vinh danh sao? Lẽ ra thành phố Đà Nẵng phải cấp bằng khen cho bọn em về thành