Lại bỏng mắt với loạt ảnh Phan Kim Liên

Lại bỏng mắt với loạt ảnh Phan Kim Liên

Loạt ảnh này vẫn tập trung vào nhân vật nữ chính Phan Kim Liên (Cung Nguyệt Phi thể hiện). Qua đây có thể thấy, Phan Kim Liên đầy oán hận Tây Môn Khánh khi hắn thay lòng đổi dạ