khát tình

Thế giới ‘khát tình’ của những quý bà vắng chồng

quy_ba

Thoáng thấy trai bao, quý bà liếc nhìn chăm chú tôi từ đầu đến chân và lượn tiếp một vòng rồi mới đi vào câu chuyện. “Chị tên Hằng, 50 tuổi, có hai con lớn học đại học, ông