Hubble

Phát hiện 5 hành tinh nước chứa sự sống cách trái đất hàng tỉ dặm

Phát hiện 5 hành tinh nước chứa sự sống cách xa nghìn tỷ dặm? (0)

Sự hiện diện của nước trong khí quyển đã từng được báo cáo trước đây trên các hành tinh cũng quay quanh một ngôi sao tương tự mặt trời của chúng ta. Nhưng đây là nghiên cứu đầu tiên