hỏi đường

Hai tấm biển quảng cáo “lạ” và sự văn minh đáng suy ngẫm

Không chỉ riêng ở Thủ đô, trong một chuyến công tác ở Nam Định, khi lái xe của chúng tôi dừng lại hỏi đường cánh xe ôm ở thành phố thì người đòi 30 nghìn đồng, người khác “hạ giá”