giận bạn gái

Giận dỗi bạn gái, chàng trai ăn vạ ngồi bệt ra đường, chờ…ô tô đâm

Nguyên nhân của sự việc này là một thanh niên bất ngờ ngồi bệt giữa đường và xung quanh là rất đông các phương tiện giao thông vẫn đang qua lại. Theo người chứng kiến thì trước đó, nam