fan cuồng thần tượng

“Văn hóa thần tượng” – Nét đẹp hay thảm họa cho tuổi trẻ

Điều đó đủ cho thấy, các fan bây giờ thần tượng một cách thái quá. Ngoài việc đam mê những phong cách tốt những sản phẩm nghệ thuật mà các nghệ sỹ mang lại thì lại thọc sâu vào