điều kiêng kị ngày tết

Những việc phải tuyệt đối kiêng kỵ trong ngày Tết Dân Tộc

Ông bà ta quan niệm, từ vỡ, bể là những từ tạo nên sự chia cắt, đứt lìa trong gia đình. Vì thế, trong ngày này không được đánh vỡ bát đĩa, ấm chén, cãi nhau, chửi nhau, kiêng