dẫm đạp

Trung Quốc: Dẫm đạp loạn lên nhau để nhặt tiền được rải

Khoảng 3 giờ địa phương, từ tầng cao của khu nhà, các nhân viên bắt đầu thả tiền xuống với những mệnh giá từ 1 Tệ (khoảng 3.4 nghìn Đồng) đến 100 Tệ (340 nghìn Đồng). Không ngờ trên