cung tài lộc nằm trong nhà

Cách tính tiền tài nằm ở Cung nào?

new_girl-11

  Cung Điền trạch là cung cất giữ tiền tài, tất cả những việc liên quan tới đất đai, nhà cửa, có phải có thể kế thừa tổ nghiệp hay không, tự bố trí bất động sản, đầu tư