cám dỗ nghề PG

Những ‘Cám dỗ’ khó làm ngơ của nghề PG

Có nhiều cô gái chấp nhận đánh đổi để có một cuộc sống mà họ cho rằng tốt hơn, nhưng cái giá phải trả đôi khi là quá lớn. Có những cô gái phải bỏ nghề sau một thời