các chăm sóc tóc

Những điều cần lưu ý để chăm sóc tóc tốt sau khi uốn và nhuộm

Những điều lưu ý để chăm sóc tóc sau khi uốn và nhuộm 1

Dù sử dụng kỹ thuật cao cấp đến đâu, thì quá trình nhuộm màu và tạo kiểu vẫn luôn gây ra những hư tổn nhất định cho tóc do tác động của nhiệt độ và hóa chất. Vậy làm