bradypus tridactylus

Tim hiểu về loài vật lười biếng nhất thế giới

Loài vật lười biếng nhất thế giới

“Vua lười” Bradypus tridactylus phân bố ở Trung và Nam Mỹ trong những rừng cây và dọc bờ sông, nơi có cây Cecropia lyratiloba sinh sống. Sở dĩ loài Bradypus tridactylus, được coi là loài là loài thú lười