báo sức khỏe đời sống

5 loại vitamin đặc biệt quan trọng nhưng không nên quá lạm dụng chúng

5 loại vitamin đặc biệt quan trọng nhưng không nên lạm dụng 1

Từ trên có thể thấy, việc bổ sung các loại vitamin tổng hợp thường mang đến rất ít lợi ích, mà còn có thể gây hại cho cơ thể. Thực phẩm chức năng không có tác dụng chữa bệnh,