ăn xin

Ăn xin đẳng cấp

Ăn xin đẳng cấp

Người dân lật mặt ‘ăn xin giả’ lê lết trên đường phố ở Sài Gòn

Cô gọi cho con gái không nghe máy. Con không tin nhìn kim xăng. Bây giờ cô cũng không biết về nhà bằng cách nào, mong hai đứa giúp cô”. Tôi nghĩ, chúng tôi giúp bà bằng cách nào,