album mới khắc việt

Ca sĩ Khắc Việt “đổi gió” với những sáng tác mới của Tiên Cookie

Giống như các năm trước, sau khi kết thúc tour diễn “khai xuân” ở trong nước, Khắc Việt đã lên đường lưu diễn nước ngoài để phục vụ khán giả hải ngoại. Hiện giờ Khắc Việt đang có đợt