“Quái vật” ăn lưỡi reo rắc kinh hoàng khắp các vùng biển Địa Trung Hải

Ty Huu Doc Ngoc

Đây là loài sinh vật tý hon có hình dáng giống hệt “ ngoài hành tinh” chuyên ăn lưỡi của vật chủ, thường là các loại cá lớn, sau đó sẽ thế chỗ luôn của lưỡi trong miệng nạn nhân đang reo rắc kinh hoàng khắp Địa Trung Hải.

 20140423102629 3 “Quái vật” ăn lưỡi reo rắc kinh hoàng khắp các vùng biển Địa Trung Hải20140423102629 2 “Quái vật” ăn lưỡi reo rắc kinh hoàng khắp các vùng biển Địa Trung Hải

20140423102629 1 “Quái vật” ăn lưỡi reo rắc kinh hoàng khắp các vùng biển Địa Trung Hải

20140423102705 6 “Quái vật” ăn lưỡi reo rắc kinh hoàng khắp các vùng biển Địa Trung Hải

20140423102705 5 “Quái vật” ăn lưỡi reo rắc kinh hoàng khắp các vùng biển Địa Trung Hải

20140423102705 4 “Quái vật” ăn lưỡi reo rắc kinh hoàng khắp các vùng biển Địa Trung Hải

20140423102739 9 “Quái vật” ăn lưỡi reo rắc kinh hoàng khắp các vùng biển Địa Trung Hải

20140423102739 8 “Quái vật” ăn lưỡi reo rắc kinh hoàng khắp các vùng biển Địa Trung Hải

20140423102739 7 “Quái vật” ăn lưỡi reo rắc kinh hoàng khắp các vùng biển Địa Trung Hải

20140423102947 13 “Quái vật” ăn lưỡi reo rắc kinh hoàng khắp các vùng biển Địa Trung Hải

20140423102947 12 “Quái vật” ăn lưỡi reo rắc kinh hoàng khắp các vùng biển Địa Trung Hải

20140423102947 11 “Quái vật” ăn lưỡi reo rắc kinh hoàng khắp các vùng biển Địa Trung Hải

20140423103026 16 “Quái vật” ăn lưỡi reo rắc kinh hoàng khắp các vùng biển Địa Trung Hải

20140423103026 15 “Quái vật” ăn lưỡi reo rắc kinh hoàng khắp các vùng biển Địa Trung Hải

20140423103026 14 “Quái vật” ăn lưỡi reo rắc kinh hoàng khắp các vùng biển Địa Trung Hải

20140423103053 17 “Quái vật” ăn lưỡi reo rắc kinh hoàng khắp các vùng biển Địa Trung Hải

300x250 “Quái vật” ăn lưỡi reo rắc kinh hoàng khắp các vùng biển Địa Trung Hải

Cùng Danh Mục:

Bình Luận Facebook

bình luận