Người đẹp bán Nude trong hóa thân thành Phan Kim Liên

Ty Huu Doc Ngoc

Nhân dịp chính thức mở cửa vào ngày 4/3/2014, Webgame Thủy Hử Hào Kiệt đã giới thiệu bộ ảnh cosplay về 4 mỹ nhân trong truyện, bao gồm Phan Kim Liên, Phan Xảo Vân, Cổ Thị và Diêm Bà Tích:

20140212054202888 84e4b Người đẹp bán Nude trong hóa thân thành Phan Kim Liên

20140212054203670 84e4b Người đẹp bán Nude trong hóa thân thành Phan Kim Liên

20140212054204349 84e4b Người đẹp bán Nude trong hóa thân thành Phan Kim Liên

20140212054205548 84e4b Người đẹp bán Nude trong hóa thân thành Phan Kim Liên

20140212054207812 84e4b Người đẹp bán Nude trong hóa thân thành Phan Kim Liên

20140212054209261 84e4b Người đẹp bán Nude trong hóa thân thành Phan Kim Liên

20140212054210278 84e4b Người đẹp bán Nude trong hóa thân thành Phan Kim Liên

20140212054212690 84e4b Người đẹp bán Nude trong hóa thân thành Phan Kim Liên

20140212054213678 84e4b Người đẹp bán Nude trong hóa thân thành Phan Kim Liên

20140212054214227 84e4b Người đẹp bán Nude trong hóa thân thành Phan Kim Liên

20140212054216979 84e4b Người đẹp bán Nude trong hóa thân thành Phan Kim Liên

20140212054218253 84e4b Người đẹp bán Nude trong hóa thân thành Phan Kim Liên

20140212054219251 84e4b Người đẹp bán Nude trong hóa thân thành Phan Kim Liên

20140212054220978 84e4b Người đẹp bán Nude trong hóa thân thành Phan Kim Liên

20140212054221612 84e4b Người đẹp bán Nude trong hóa thân thành Phan Kim Liên

20140212054222304 84e4b Người đẹp bán Nude trong hóa thân thành Phan Kim Liên

20140212054225948 84e4b Người đẹp bán Nude trong hóa thân thành Phan Kim Liên

20140212054227192 84e4b Người đẹp bán Nude trong hóa thân thành Phan Kim Liên

300x250 Người đẹp bán Nude trong hóa thân thành Phan Kim Liên

Cùng Danh Mục:

Bình Luận Facebook

bình luận