Ngỡ ngàng tác phẩm điêu khắc tuyệt vời từ… sách

Ty Huu Doc Ngoc

Những tác phẩm nghệ thuật bằng sách dưới đây cho người đọc thấy được sự khéo léo của các nghệ sĩ khi lựa chọn hình mẫu để “chạm khắc” trên một cuốn sách.

Nghệ thuật điêu khắc không bó hẹp ở những khối đá khổng lồ mà những cuốn sách cũng trở thành nguyên liệu để sáng tác.

 Ngỡ ngàng tác phẩm điêu khắc tuyệt vời từ… sách

Những tác phẩm nghệ thuật bằng sách dưới đây cho người đọc thấy được sự khéo léo của các nghệ sĩ khi lựa chọn hình mẫu để “chạm khắc” trên một cuốn sách.

Ngoài ra, sự phối hợp màu sắc mỗi trang sách cũng đem lại vẻ đẹp đầy hình tượng trong mỗi tác phẩm.

sach1 Ngỡ ngàng tác phẩm điêu khắc tuyệt vời từ… sáchsach2 Ngỡ ngàng tác phẩm điêu khắc tuyệt vời từ… sáchsach3 Ngỡ ngàng tác phẩm điêu khắc tuyệt vời từ… sách

sach4 Ngỡ ngàng tác phẩm điêu khắc tuyệt vời từ… sách

sach5 Ngỡ ngàng tác phẩm điêu khắc tuyệt vời từ… sách

sach6 Ngỡ ngàng tác phẩm điêu khắc tuyệt vời từ… sách

sach7 Ngỡ ngàng tác phẩm điêu khắc tuyệt vời từ… sách

sach8 Ngỡ ngàng tác phẩm điêu khắc tuyệt vời từ… sách

sach11 Ngỡ ngàng tác phẩm điêu khắc tuyệt vời từ… sách

sach12 Ngỡ ngàng tác phẩm điêu khắc tuyệt vời từ… sách

sach10 Ngỡ ngàng tác phẩm điêu khắc tuyệt vời từ… sách

Tuệ Minh
Ảnh: Hongkia

300x250 Ngỡ ngàng tác phẩm điêu khắc tuyệt vời từ… sách

Cùng Danh Mục:

Bình Luận Facebook

bình luận