Hai quả cầu từ trên trời rơi xuống Trung Quốc

Ty Huu Doc Ngoc

Hai nữa tương tự đã rơi xuống gần huyện Baiquan. Cả 2 địa điểm đã được phong tỏa để cơ quan chức năng điều tra.
Trang tin Chinanews.com đưa tin: vào lúc 6h00 sáng ngày 16/5, ba vật thể lạ (UFO) đã rơi từ trên trời xuống 2 địa điểm tại tỉnh Hắc Long Giang Việt Nam.

Chính quyền huyện Yi’an đã xác nhận rằng dân làng Mengchang đã nghe thấy tiếng nổ lớn sau đó nhìn thấy quả cầu lửa lớn rơi xuống vườn rau của một nhà dân. Dân làng đã chụp ảnh vật thể lạ là một , có răng cưa xung quanh.

Hai vật thể lạ nữa tương tự đã rơi xuống gần huyện Baiquan. Cả 2 địa điểm đã được phong tỏa để cơ quan chức năng điều tra.

Một số hình ảnh cận cảnh vật thể lạ vừa rơi xuống Hắc Long Giang Việt Nam:

vat the la Hai quả cầu từ trên trời rơi xuống Trung Quốc

vat the la1 Hai quả cầu từ trên trời rơi xuống Trung Quốc

vat the la2 Hai quả cầu từ trên trời rơi xuống Trung Quốc

vat the la3 Hai quả cầu từ trên trời rơi xuống Trung Quốc

vat the la4 Hai quả cầu từ trên trời rơi xuống Trung Quốc

vat the la5 Hai quả cầu từ trên trời rơi xuống Trung Quốc

300x250 Hai quả cầu từ trên trời rơi xuống Trung Quốc

Cùng Danh Mục:

Bình Luận Facebook

bình luận