Đề án mới 80% bảo mẫu sẽ được giáo dục lương tâm nghề nghiệp

Ty Huu Doc Ngoc

Mục tiêu tổng quát của đề án là hỗ trợ việc kiện toàn, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất nhằm góp phần hỗ trợ nữ công nhân lao động có con dưới 36 tháng tuổi….

nguoi hung tham lang vu bao mau hanh ha tre mam non 1 Đề án mới 80% bảo mẫu sẽ được giáo dục lương tâm nghề nghiệp

Theo đề án mới nhất được Thủ tướng chính phủ phê duyệt, năm 2020, 80% cán bộ, giáo viên, bảo mẫu của các nhóm trẻ tư thục được giáo dục đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng chăm sóc trẻ.

Thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt đề án hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến 2020.

Mục tiêu tổng quát của đề án là hỗ trợ việc kiện toàn, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất nhằm góp phần hỗ trợ nữ công nhân lao động có con dưới 36 tháng tuổi.

Đề án phấn đấu đến năm 2020, 80% cán bộ, giáo viên, bảo mẫu của các nhóm trẻ độc lập tư thục hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng chăm sóc trẻ và được giáo dục đạo đức lương tâm nghề nghiệp; 70% trẻ dưới 36 tháng tuổi được gửi tại các nhóm trẻ được quản lý và bảo đảm chất lượng, tại các địa bàn triển khai.

Chính phủ sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực cho người quản lý, giáo viên, bảo mẫu và các bà mẹ, người chăm sóc trẻ dưới 36 tháng tuổi tại khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất.

Nguồn kinh phí để thực hiện đề án này bao gồm ngân sách nhà nước, sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cơ quan đến vị có liên quan.

300x250 Đề án mới 80% bảo mẫu sẽ được giáo dục lương tâm nghề nghiệp

Cùng Danh Mục:

Bình Luận Facebook

bình luận