Con đường khởi nghiệp của tỷ phú Bill Gates – Cuộc đời nhà sáng lập Microsoft

Ty Huu Doc Ngoc

Cuộc đời và được nhắc đến trên nhiều phương tiện truyền thông và nhiều cuốn sách xuất bản khắp thế giới, nhưng hình ảnh của ông khác nhau dưới cách nhìn nhận của mỗi người.

Infographic dưới đây tóm tắt cuộc đời cũng như sự nghiệp của , người đồng sáng lập ra tập đoàn phần mềm lớn mạnh nhất thế giới Microsoft và cũng là người tạo ra những bước tiến quan trọng trong của thế giới.
bill gates Con đường khởi nghiệp của tỷ phú Bill Gates  Cuộc đời nhà sáng lập Microsoft

bill gates 1 Con đường khởi nghiệp của tỷ phú Bill Gates  Cuộc đời nhà sáng lập Microsoft

bill gates 2 Con đường khởi nghiệp của tỷ phú Bill Gates  Cuộc đời nhà sáng lập Microsoft

bill gates 3 Con đường khởi nghiệp của tỷ phú Bill Gates  Cuộc đời nhà sáng lập Microsoft

bill gates 4 Con đường khởi nghiệp của tỷ phú Bill Gates  Cuộc đời nhà sáng lập Microsoft

300x250 Con đường khởi nghiệp của tỷ phú Bill Gates  Cuộc đời nhà sáng lập Microsoft

Cùng Danh Mục:

Bình Luận Facebook

bình luận